Gasilske vaje za člane PGD Čemšenik so vsako zadnjo sredo v mesecu ob 18. uri.

10. regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji

V soboto dne 26.5.2018 je v Ravenski vasi potekalo 10. regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji, ki so se ga udeležili dve ekipi PGD Čemšenik. Zasedli sta 6. in 12. mesto. Vsem sodelujočim čestitamo.

Rezultati tekmovanja

Občni zbor PGD Čemšenik 2018

Vabimo vas na 87. redni letni Občni zbor PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 17.02.2018 ob 18:00 uri v prostorih
Gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda Občnega zbora
 3. Izvolitev organov Občnega zbora
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročila o delovanju društva v 2017 (predsednik, poveljnik, blagajnik)
 6. Poročilo Nadzornega odbora
 7. Razprava po poročilih
 8. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2017
 9. Razrešitev predsednika, poveljnika in organov društva
 10. Poročilo kandidacijske komisije o poteku kandidacijskega postopka
 11. Volitve predsednika in poveljnika društva
 12. Volitve članov upravnega odbora, poveljstva in organov društva
 13. Izvolitev člana Upravnega odbora in članov skupščine GZ Zagorje
 14. Potrditev programa dela in finančni plan PGD Čemšenik za leto 2018
 15. Opredelitev do stališča zbora Mladine PGD Čemšenik
 16. Potrditev novih članov PGD
 17. Podelitev priznaj in napredovanj
 18. Razno

Prosimo vas, da se zasedanja Občnega zbora udeležite v svečanih oz. delovnih uniformah.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!

Vabilo na občni zbor PGD Čemšenik

Lista kandidatov za funkcionarje in članstvo v ogranih v PGD Čemšenik (2018-2023)

Kandidacijska komisija PGD Čemšenik (2018-2023) objavlja listo kandidatov za funkcionarje in članstvo v organih PGD Čemšenik v mandatu 2018-2023.

Lista kandidatov

Letni zbor mladine PGD Čemšenik 2018

Vabimo vas na redni letni zbor Mladine PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 17.02.2018 ob 16:00 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda zbora Mladine PGD Čemšenik
 3. Poročila o delovanju društva v 2017 (predsednik, poveljnik)
 4. Razprava po poročilih
 5. Program dela PGD Čemšenik za leto 2017
 6. Podelitev priznanj
 7. Razno

Sprejetje stališča zbora Mladine PGD Čemšenik o delovanju PGD Čemšenik v 2017
Prosimo vas, da se zasedanja zbora Mladine PGD Čemšenik udeležite v čim večjem številu,
saj je namen srečanja predvsem druženje mladih gasilcev v društvu in utrjevanje
medsebojnih poznanstev in vezi. Poskrbljeno bo tudi za jedačo (pizza!) in pijačo.

Gasilski pozdrav:
NA POMOČ!

Vabilo na redni letni zbor mladine PGD Čemšenik

Razpis kandidacijskega postopka v PGD Čemšenik (2018-2023)

V skladu s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za obdobje 2018 do 2023, ki ga je na svojem zasedanju dne 09.01.2018 sprejel Upravni odbor PGD Čemšenik, Kandidacijska komisija objavlja razpis kandidacijskega postopka.

Razpis kandidacijskega postopka