O društvu

Leta 1931 je ustanovno leto Čemšeniških prostovoljnih gasilcev. Društvo spada v I. kategorijo gasilskih enot in je ena izmed 14-ih prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Zagorje.

Gasilski dom

Z 2036 ha teritorialno pokrivamo eno največjih površin v Zagorski občini. Krajevna skupnost Čemšenik, ki jo v celoti pokrivamo, ima po zadnjem popisu 1123 prebivalcev, ki živijo v 320 gospodinsjstvih v vaseh Brezje, Dobrljevo, Čemšenik, Jesenovo, Razbor, Ržiše, Zabreznik in Vrhe.

Gasilci PGD Čemšenik