Gasilske vaje za člane PGD Čemšenik so vsako zadnjo sredo v mesecu ob 18. uri.

Spremni dopis 91. rednega letnega občnega zbora

V soboto, 18.02.2023 smo v društvu izvedli 91. redni letni občni zbor. Po štetju let od ustanovitve bi moral to biti že 92. redni letni občni zbor, a ga leta 2020 zaradi koronavirusa nismo mogli izvesti.

Društvo je v letu 2022 poslovalo uspešno, kar je bilo predstavljeno tudi v poročilih društvenih funkcionarjev. Skozi leto 2022 smo bili aktivni vsi člani - operativa, članice, mladina in tudi veterani.

Izvedli smo tudi volitve za mandatno obdobje 2023-2028. Društvo bo še en mandat vodil naš predsednik Darko Šerak, skupaj z novo izvoljenim Upravnim odborom. Naš novi poveljnik pa bo Uroš Polc, ki bo skupaj z novoizvoljenim Poveljstvom skrbel za operativne zadeve. Več podrobnosti najdete na zavihku Vodstvo

Novo izvoljenim funkcionarjem čestitamo in želimo veliko uspeha pri opravljanju funkcij.

Na pomoč!

Lista kandidatov 2023-2028

Kandidacijska komisija PGD Čemšenik (2023-2028) objavlja listo kandidatov za funkcionarje in članstvo v organih PGD Čemšenik v mandatu 2023-2028.

Lista kandidatov

Razpis kandidacijskega postopka v PGD Čemšenik (2023-2028)

V skladu s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za obdobje 2023 do 2028, ki ga je na svojem zasedanju dne 08.01.2023 sprejel Upravni odbor PGD Čemšenik, Kandidacijska komisija objavlja razpis kandidacijskega postopka.

Razpis kandidacijskega postopka v PGD Čemšenik (2023-2028)

Občni zbor PGD Čemšenik 2023

Vabimo vas na 91. redni letni Občni zbor PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 18.02.2023 ob 18:00 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda Občnega zbora
 3. Izvolitev organov Občnega zbora
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročila o delovanju društva v 2022 (predsednik, poveljnik, blagajnik)
 6. Poročilo Nadzornega odbora
 7. Razprava po poročilih
 8. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2022
 9. Razrešitev predsednika, poveljnika in organov društva
 10. Poročilo kandidacijske komisije o poteku kandidacijskega postopka
 11. Volitve predsednika in poveljnika društva
 12. Volitve članov upravnega odbora, poveljstva in organov društva
 13. Izvolitev člana Upravnega odbora GZ Zagorje in članov skupščine GZ Zagorje
 14. Potrditev programa dela in finančni plan PGD Čemšenik za leto 2023
 15. Opredelitev do stališča zbora Mladine PGD Čemšenik
 16. Potrditev novih članov PGD
 17. Podelitev priznaj in napredovanj
 18. Razno

Prosimo vas, da se zasedanja Občnega zbora udeležite, saj bodo, kot je navedeno v dnevnem redu, potekale volitve za mandatno obdobje 2023-2028. Udeležba je v svečanih oz. delovnih uniformah.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!

Vabilo na občni zbor PGD Čemšenik

Letni zbor mladine PGD Čemšenik 2023

Vabimo vas na redni letni zbor Mladine PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 18.02.2023 ob 16:00 uri v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda zbora Mladine PGD Čemšenik
 3. Poročila o delovanju društva v 2022 (predsednik, poveljnik)
 4. Razprava po poročilih
 5. Program dela PGD Čemšenik za leto 2023
 6. Razno
 7. Sprejetje stališča zbora Mladine PGD Čemšenik o delovanju PGD Čemšenik v 22

Prosimo vas, da se zasedanja zbora Mladine PGD Čemšenik udeležite v čim večjem številu, saj je namen srečanja predvsem druženje mladih gasilcev v društvu in utrjevanje medsebojnih poznanstev in vezi. Poskrbljeno bo tudi za jedačo (pizza!) in pijačo.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!

Vabilo na letni zbor mladine PGD Čemšenik