Gasilske vaje za člane PGD Čemšenik so vsako zadnjo sredo v mesecu ob 18. uri.

Lista kandidatov 2023-2028

Kandidacijska komisija PGD Čemšenik (2023-2028) objavlja listo kandidatov za funkcionarje in članstvo v organih PGD Čemšenik v mandatu 2023-2028.

Lista kandidatov

Občni zbor PGD Čemšenik 2023

Vabimo vas na 91. redni letni Občni zbor PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 18.02.2023 ob 18:00 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda Občnega zbora
 3. Izvolitev organov Občnega zbora
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročila o delovanju društva v 2022 (predsednik, poveljnik, blagajnik)
 6. Poročilo Nadzornega odbora
 7. Razprava po poročilih
 8. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2022
 9. Razrešitev predsednika, poveljnika in organov društva
 10. Poročilo kandidacijske komisije o poteku kandidacijskega postopka
 11. Volitve predsednika in poveljnika društva
 12. Volitve članov upravnega odbora, poveljstva in organov društva
 13. Izvolitev člana Upravnega odbora GZ Zagorje in članov skupščine GZ Zagorje
 14. Potrditev programa dela in finančni plan PGD Čemšenik za leto 2023
 15. Opredelitev do stališča zbora Mladine PGD Čemšenik
 16. Potrditev novih članov PGD
 17. Podelitev priznaj in napredovanj
 18. Razno

Prosimo vas, da se zasedanja Občnega zbora udeležite, saj bodo, kot je navedeno v dnevnem redu, potekale volitve za mandatno obdobje 2023-2028. Udeležba je v svečanih oz. delovnih uniformah.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!

Vabilo na občni zbor PGD Čemšenik

Letni zbor mladine PGD Čemšenik 2023

Vabimo vas na redni letni zbor Mladine PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 18.02.2023 ob 16:00 uri v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda zbora Mladine PGD Čemšenik
 3. Poročila o delovanju društva v 2022 (predsednik, poveljnik)
 4. Razprava po poročilih
 5. Program dela PGD Čemšenik za leto 2023
 6. Razno
 7. Sprejetje stališča zbora Mladine PGD Čemšenik o delovanju PGD Čemšenik v 22

Prosimo vas, da se zasedanja zbora Mladine PGD Čemšenik udeležite v čim večjem številu, saj je namen srečanja predvsem druženje mladih gasilcev v društvu in utrjevanje medsebojnih poznanstev in vezi. Poskrbljeno bo tudi za jedačo (pizza!) in pijačo.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!

Vabilo na letni zbor mladine PGD Čemšenik

Razpis kandidacijskega postopka v PGD Čemšenik (2023-2028)

V skladu s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za obdobje 2023 do 2028, ki ga je na svojem zasedanju dne 08.01.2023 sprejel Upravni odbor PGD Čemšenik, Kandidacijska komisija objavlja razpis kandidacijskega postopka.

Razpis kandidacijskega postopka v PGD Čemšenik (2023-2028)

Usposabljanje iz prve pomoči

Vabimo vas na dogodek, usposabljanje iz prve pomoči, ki bo potekal dne 11.11.2022 ob 17:00 uri v dvorani PGD Čemšenik, Čemšenik 16.

Vljudno vabljeni.

Vabilo