Gasilske vaje za člane PGD Čemšenik so vsako zadnjo sredo v mesecu ob 18. uri.

Regijsko tekmovanje v kvizu 2024

V soboto 16. marca 2024 se je naše društvo udeležilo regijskega tekmovanja v kvizu. Na koncu so mladinske ekipe zasedle 6., 10., 11 ter 23 mesto, ekipa pionirjev pa je zasedla 15.mesto.

Vsem udeležencem tekmovanja čestitke za ves trud.

Občni zbor PGD Čemšenik 2024

Vabimo vas na 92. redni letni Občni zbor PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 10.02.2023 ob 18:00 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda Občnega zbora
 3. Izvolitev organov Občnega zbora
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročila o delovanju društva v 2023 (predsednik, poveljnik, blagajničarka, predsednica Komisije za članice, predsednik Komisije za mladino, predsednik Komisije za veterane)
 6. Poročilo Nadzornega odbora
 7. Razprava po poročilih
 8. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2023
 9. Potrditev programa dela in finančni plan PGD Čemšenik za leto 2024
 10. Opredelitev do stališča zbora Mladine PGD Čemšenik
 11. Potrditev novih članov PGD
 12. Podelitev priznaj in napredovanj
 13. Razno

Prosimo vas, da se zasedanja Občnega zbora udeležite, saj je Občni zbor najvišji organ društva. Udeležba je v svečanih oz. delovnih uniformah.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!

Vabilo na občni zbor PGD Čemšenik

Spremni dopis 91. rednega letnega občnega zbora

V soboto, 18.02.2023 smo v društvu izvedli 91. redni letni občni zbor. Po štetju let od ustanovitve bi moral to biti že 92. redni letni občni zbor, a ga leta 2020 zaradi koronavirusa nismo mogli izvesti.

Društvo je v letu 2022 poslovalo uspešno, kar je bilo predstavljeno tudi v poročilih društvenih funkcionarjev. Skozi leto 2022 smo bili aktivni vsi člani - operativa, članice, mladina in tudi veterani.

Izvedli smo tudi volitve za mandatno obdobje 2023-2028. Društvo bo še en mandat vodil naš predsednik Darko Šerak, skupaj z novo izvoljenim Upravnim odborom. Naš novi poveljnik pa bo Uroš Polc, ki bo skupaj z novoizvoljenim Poveljstvom skrbel za operativne zadeve. Več podrobnosti najdete na zavihku Vodstvo

Novo izvoljenim funkcionarjem čestitamo in želimo veliko uspeha pri opravljanju funkcij.

Na pomoč!

Letni zbor mladine PGD Čemšenik 2024

Vabimo vas na redni letni zbor Mladine PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 10.02.2024 ob 16:00 uri v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda zbora Mladine PGD Čemšenik
 3. Poročila o delovanju društva v 2023 (predsednik, poveljnik)
 4. Razprava po poročilih
 5. Program dela PGD Čemšenik za leto 2024
 6. Razno
 7. Sprejetje stališča zbora Mladine PGD Čemšenik o delovanju PGD Čemšenik v 2023
 8. Pustno rajanje

Ker je v času Zbora mladine pustni čas, je udeležba na Zboru mladine obvezna v pustnih maskah. Prve tri najboljše pustne maske bodo tudi nagrajene. Poskrbljeno bo seveda tudi za jedačo (pizza!) in pijačo.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!

Vabilo na letni zbor mladine PGD Čemšenik

Lista kandidatov 2023-2028

Kandidacijska komisija PGD Čemšenik (2023-2028) objavlja listo kandidatov za funkcionarje in članstvo v organih PGD Čemšenik v mandatu 2023-2028.

Lista kandidatov