Gasilske vaje za člane PGD Čemšenik so vsako zadnjo sredo v mesecu ob 18. uri.

90. obletnica PGD Čemšenik

Spoštovani!

V 2021 je naše društvo praznovalo 90. obletnico ustanovitve. V juniju 2022 pa je po 25 letih pridobilo novo vozilo za prevoz moštva.

25. junija 2022 ob 17. uri bomo zato v namen prevzema novega vozila in obeležitve 90. obletnice društva izvedli svečano parado s kulturnim programom ter veselico z bogatim srečolovom.

Vljudno vabljeni, da z vašim obiskom počastite naš jubilej. Zbor gasilcev in praporjev bo ob 16:30 pri cerkvi v Čemšeniku.

NA POMOČ!

Vabilo

Dopis krajanom

Spoštovani krajani,

Oktobra 2020 ste bili obveščeni, da naše društvo, Prostovoljno gasilsko društvo Čemšenik,nabavlja novo vozilo in da se bomo s prošnjo za prostovoljni prispevek oglasili tudi pri vasdoma. Žal nam osebnega obiska takratna situacija z razglasitvijo epidemije ni omogočala in seje zato pobiranje sredstev za kombi prestavilo na poletno-jesenski čas letošnjega leta, in sicerimamo pridobljeno dovoljenje za zbiranje prostovoljnih prispevkov s strani UE Zagorje od15.07. do 15.09.2021.

Potreba po novem vozilu je nujna, saj je obstoječe vozilo za prevoz moštva GVM staro že celih 25 let. V društvu smo se odločili za nakup VW Caravelle, za kar je bil uspešno zaključen javnirazpis in podpisana pogodba o nakupu vozila v maju 2021. Dobavni rok je eno leto in sicernovo vozilo pričakujemo maja 2022.

Del cene vozila pokrije Gasilska zveza Zagorje in del moramo zbrati sami. Naš delež predstavljapribližno 20.000 EUR. Ker bo nabava novega kombija dobrobit za društvo ter celo Krajevnoskupnost Čemšenik in za vse njene krajane, se bomo s prošnjo za prostovoljni prispevekosebno oglasili pri vas doma in vam ob tem izročili še brošuro ob 90. letnici društva, ki jopraznujemo letos.

V upanju, da nabavo novega vozila pozdravljate in da boste lahko prispevali prostovoljniprispevek, vas lepo pozdravljamo in kličemo z gasilskim pozdravom

NA POMOČ!

Dopis

Občni zbor PGD Čemšenik 2022

Vabimo vas na 90. redni letni Občni zbor PGD Čemšenik, ki bo soboto, 12.02.2022 ob 18:00 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda Občnega zbora
 3. Izvolitev organov Občnega zbora
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročila o delovanju društva v 2020 in 2021 (predsednik, poveljnik, blagajnik)
 6. Poročilo Nadzornega odbora
 7. Razprava po poročilih
 8. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2020 in 2021
 9. Potrditev programa dela in finančni plan PGD Čemšenik za leto 2022
 10. Informacija o zboru Mladine PGD Čemšenik 2022
 11. Potrditev novih članov
 12. Podelitev priznaj in napredovanj
 13. Razno

Prosimo vas, da se zasedanja Občnega zbora udeležite v svečanih oz. delovnih uniformah. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer povezanih z epidemijo Covid-19, je udeležba na Občnem zboru možna s pogojem PCT, ki se bo tudi preverjal. Na Občnem zboru je obvezno nošenje zaščitnih mask. Zaradi omejitev povezanih z epidemijo Covid-19 na koncu Občnega zbora ne bo pogostitve in običajnega druženja.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!

Vabilo na občni zbor PGD Čemšenik

Beseda predsednika

Spoštovane čemšeniške gasilke, gasilci in krajani KS Čemšenik.

Za nami je novo desetletno delovanje prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik. Letos praznujemo 90. letnico obstoja društva. Ta visoki jubilej moramo vzeti kot gonilo za nadaljnje delo, skrb za opremljenost, usposobljenost članov in pa skrb za naš podmladek, ki bo v bodoče gonilna sila društva.

Tako kot vse prejšnje generacije, se je tudi zdajšnja trudila, da društvo ohrani v dobri kondiciji. Skrbeli smo za operativno usposobljenost naših operativcev, saj se zavedamo, da prav oni predstavljajo hrbtenico našega društva, čeprav v današnjem času niso več največja nevarnost požari, ampak raznovrstne naravne nesreče, od neurij, toče, žleda in drugih nesreč. Generacije pred nami so bile zadolžene predvsem za požarno varnost, današnji gasilci pa moramo imeti zelo široko znanje in usposobljenost reševanja in pomoči. Zato se moramo tudi gasilci usposabljati v tej smeri, da lahko ob teh ekstremnih pojavih pomagamo pri reševanju ljudi in premoženja. Zavedamo pa naj se, da za varnost, še posebno kadar gre za požarno, lahko naredi največ vsak sam.

V zadnjem letu pa nas je doletela nova oblika nevarnosti za ljudi imenovana COVID-19, ki je uvedla tudi velike spremembe med gasilce. Morali smo se prilagoditi novim varnostnim ukrepom, kajti tudi sami smo bili izpostavljeni nevarnosti okužbe pri vsaki intervenciji. Ker sem večni optimist vem, da bomo tudi korona krizo preživeli in bomo iz nje prišli še močnejši.

Po planu opremljanja GZ Zagorje ob Savi smo ravno letos, na 90. obletnico društva, na vrsti za novo vozilo za prevoz moštva VW Caravelle 4M. Pogodbo smo podpisali v maju 2021, ker pa se je zaradi Covid-19 situacije rok dobave premaknil v leto 2022, avtomobila ne bomo dobili do našega jubileja.

Naj se na koncu zahvalim vsem gasilkam, gasilcem in ostalim, ki so kakorkoli pripomogli pri uspešnem delovanju društva. Vem, da bomo društvo zapustili v dobrem stanju in da bodo lahko naši nasledniki uspešno nadaljevali začrtano pot tudi v prihodnje.

NA POMOČ !