Vodenje društva skozi čas

Ustanovitelj društva

Matevž Dagarin

Prvi upravni odbor

Alojz Robavs,
načelnik

Ignac Brodar
poveljnik

Jože Kolenc
tajnik

Martin Ocvirk
blagajnik

Ivan Trebušak,
namestnik poveljnika

Anton Skok, Franc Štempihar
preglednika računov

Janez Guna, Peter Zupan
odbornika

France Klopčič, Ignacij Lazar
namestnika odbornikov

Predsedniki

Alojz Robavs 1931-1961
Leopold Rozina 1961-1963
Alojz Robavs 1963-1965
*Franc Zupan 1965-1970
*Franc Lazar 1970-1971
Joahim Grobljar 1971-1974
Franc Zupan 1974-1980
Franc Klopčič 1980-1992
Anton Rozman 1992-2003
Dušan Strmljan 2003-2013
Darko Šerak 2013-

Poveljniki

Ignacij Brodar 1931-1933
Ivan Trebušak 1933-1938
Peter Ludoviko 1938-1952
Ivan Smrkolj 1952-1955
Alojz Kreča 1955-1956
Peter Ludoviko 1956-1958
Alojz Kreča 1958-1960
Franc Kuder 1960-1961
*Joahim Grobljar 1961-
*  
*Franc Kuder -1976
Franc Štrajhar 1976-1978
Franc Bokal 1978-1987
Jani Kajbič 1987-2003
Mitja Drobež 2003-2008
Jože Vetršek 2008-2013
Nejc Osredkar 2013-

Tajniki

Jože Kolenc 1931-1958
Kati Rozina 1958-1961
*Igo Brodar 1961-
*  
*Franc Strmljan -1974
Joahim Grobljar 1974-1978
Jože Kolenc 1978-1980
Anton Skok 1980-1982
Martina Bokal 1982-1987
Irena Polc 1987-2003
Matej Juvan 2003-2013
Katarina Šerak 2013-

Blagajniki

Martin Ocvirk 1931-1940
Ignac Lazar 1940-1951
Ivan Benko 1951-1951
Franc Grobljar 1951-1954
Tone Kušar 1954-1961
Jože Jelševar 1961-1962
*Ivan Drolc 1962-1964
*Joahim Grobljar 1964-1970
*Ivan Kreže 1970-1971
Damjan Drobež 1971-1973
Ivan Drolc 1973-1978
Ivan Sopotnik 1978-1980
Ivan Drolc 1980-1982
Majda Zupan 1982-1984
Slavi Fakin 1985-1987
Martina Bokal 1987-2013
Jerica Polc 2013-