1981-1990

Osemdeseta leta so prelomnica v odnosu človeka in narave. Skrb za okolje se je povzpela na vrh političnih nalog. Leta 1986 se zgodi v Črnobilu do tedaj največja jedrska nesreča.
Pokol preko 2000 študentov na demonstracijah na Trgu nebeškega miru na Kitajskem.

Septembra 1981 je potekala otvoritev krajevne ceste Šentgotard - Brezje. Tega leta je Gasilsko društvo Čemšenik postalo član Slovenskega gasilskega muzeja.

Leta 1981 so k obstoječi zgradbi dogradili garažo, naslednje leto pa na prizidek naredili tudi streho.

Člani in mladinci ob 50-letnici društva

Leto kasneje je društvo kupilo novo motorno brizgalno in tako tudi po tehnični strani napredovalo. Leta 1985 je društvo organiziralo nakup preko 100 gasilnih aparatov za gospodinjstva in s tem bistveno izboljšalo požarno varnost v kraju.

Istega leta društvo pod pokroviteljstvom podjetja SVEA Zagorje razvije nov prapor.

Desetina pionirk, ki se je leta 1989 uvrstila na republiško tekmovanje v Komendi

Ko je bila zaključila zunanja oblika gasilskega doma, je leta 1987 dobil tudi novo fasado. Vsa obsežna vzdrževalna dela po letu 1980 in dograditev garaže so potekala pod vodstvom in velikim prizadevanjem Antona Skoka, ki je uredil tudi vso dokumentacijo o domu in zemljišču, na katerem stoji.

Leta 1990 gasilski dom dobi svoj telefonski priključek.