1971-1980

Leta 1971 se dva astronavta z vozilom na baterijski pogon peljeta po Mesečevi površini. Na Zemljo so o tem sprejemali jasne barvne televizijske posnetke.
V letu 1978 sta umrla dva papeža: Pavel VI. in Janez Pavel I., ki ga je nadomestil Janez Pavel II., prvi Poljak Karol Woytila.
4. maja 1980 v UKC Ljubljana umre Josip Broz Tito.

Po letu 1970 so člani gasilskega društva potrebovali nove paradne uniforme. Društvo zanje ni imelo dovolj sredstev, a jim je s pomočjo krajevne skupnosti in članov samih uspelo kupiti 20 novih uniform. Ob njihovem prevzemu so organizirali fotografiranje, kamor so povabili tudi še živeče ustanovne člane.

Ob prevzemu novih uniform

Leta 1973 so člani društva sklenili, da bo potrebno nabaviti nov avto, saj je bil star že zelo izrabljen in je neprenehoma povzročal stroške. To je bil velik zalogaj za društvo s tako majhnimi finančnimi možnostmi. Decembra 1973 so sklenili kupoprodajno pogodbo za prodajo starega avtomobila. Sedaj je bila prva skrb, kako nabaviti novega.

V letu 1974 so aktivno zbirali sredstva in v naslednjem letu 1975 svoje prizadevanje kronali s prevzemom novega avtomobila IMV. Društvo je uspelo zbrati približno polovico potrebnega denarja, drugo polovico pa so prispevali: Občinska gasilska zveza Zagorje, zavarovalnica in svet za civilno zaščito.

Ko se je društvo opremilo z novim avtomobilom, so se aktivnosti obrnile na vzdrževanje gasilskega doma in opreme. Precej pozornosti pa so namenili tudi izobraževanju.

Ob prevzemu avtomobila leta 1975

Leta 1976 so pripravili tečaj za izprašane gasilce, ki ga je opravilo kar 36 tečajnikov.

Leta 1977, ko se je sirena pokvarila, so jo potem, ko so jo popravili, montirali na streho. Ob tej priliki so tudi porušili gasilski stolp. To je bilo 27.marca 1977.

Gasilski dom s stolpom