Vodstvo

Društvo vodi upravni odbor, katerega sestavlja sedem članov društva, nad njihovim delom bdi nadzorni odbor, v katerem so trije člani. Društvo ima tudi častno razsodišče (disciplinska komisija).

Najvišji organ društva je zbor članov, ali občni zbor, na katerem se sprejme plan dela za tekoče leto, podajo se poročila za preteklo leto, se pravi, organizacijsko poročilo, operativno poročilo, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo mladine, vsakih pet let pa se voli člane odborov.

Člani upravnega odbora do leta 2023.

Predsednik PGD Čemšenik

Darko Šerak

Darko Šerak

Poveljnik PGD Čemšenik

Nejc Osredkar

Nejc Osredkar

Upravni odbor PGD Čemšenik

Franci Polc

Franci Polc

Katarina Šerak

Katarina Šerak

Jerica Polc

Jerica Polc

Jože Remškar

Jože Remškar

Jože Veteršek

Jože Veteršek

Franci Fakin

Franci Fakin

Dušan Strmljan

Dušan Strmljan

Nadzorni odbor PGD Čemšenik

Stane Kovač

Matej Juvan

Nika Gorišek

Disciplinska komisija PGD Čemšenik

Janez Drobež

Monika Šmid

Tatjana Lukman

Poveljstvo PGD Čemšenik

Mitja Lukač

Mitja Lukač (podpoveljnik)

Mitja Drobež

Mitja Drobež

Lovro Vetršek

Lovro Vetršek

Tamara Drobež

Tamara Drobež

Predstavnik za UO GZ Zagorje ob Savi

Darko Šerak

Člana za skupščino GZ Zagorje ob Savi

Jože Veteršek

Dušan Strmljan

Komisija za odlikovanja in napredovanja

Darko Šerak

Nejc Osredkar

Katarina Šerak

Inventurna komisija

Nejc Osredkar

Darko Šerak

Mitja Lukač

Komisija za članice

Katarina Šerak (predsednica)

Nika Gorišek (namestnica predsednice)

Romana Šerak

Tatjana Lukman

Monika Šmid

Mojca Sušnik

Urška Remškar

Komisija za mladino

Lovro Vetršek (predsednik)

Tamara Drobež (namestnica predsednika)

Mitja Lukač