Vodstvo

Društvo vodi upravni odbor, katerega sestavlja sedem članov društva, nad njihovim delom bdi nadzorni odbor, v katerem so trije člani. Društvo ima tudi častno razsodišče (disciplinska komisija).

Najvišji organ društva je zbor članov, ali občni zbor, na katerem se sprejme plan dela za tekoče leto, podajo se poročila za preteklo leto, se pravi, organizacijsko poročilo, operativno poročilo, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo mladine, vsakih pet let pa se voli člane odborov.

Člani upravnega odbora do leta 2028.

Predsednik PGD Čemšenik

Darko Šerak

Darko Šerak

Poveljnik PGD Čemšenik

Uroš Polc

Uroš Polc

Upravni odbor PGD Čemšenik

Nejc Osredkar

Nejc Osredkar (namestnik predsednika)

Katarina Šerak

Katarina Šerak

Tatjana Lukman

Tatjana Lukman

Jože Remškar

Jože Remškar

Jože Veteršek

Jože Veteršek

Franci Fakin

Franci Fakin

Dušan Strmljan

Dušan Strmljan

Poveljstvo PGD Čemšenik

Franci Polc

Franci Polc (namestnik poveljnika)

Mitja Drobež

Mitja Drobež

Aleš Prapertnik

Aleš Prapertnik

Nika Gorišek

Nika Gorišek

Tamara Ferme

Tamara Ferme

Lovro Vetršek

Lovro Vetršek

Nadzorni odbor PGD Čemšenik

Matej Juvan

Matej Juvan

Jeri Polc

Jeri Polc

Urh Grobljar

Urh Grobljar

Disciplinska komisija PGD Čemšenik

Vid Grobljar

Janez Drobež

Monika Šmid

Predstavnik v UO GZ Zagorje ob Savi

Darko Šerak

Član Poveljstva GZ Zagorje ob Savi

Uroš Polc

Delegata za skupščino GZ Zagorje ob Savi

Jože Veteršek

Dušan Strmljan

Predstavnica članic v GZ Zagorje ob Savi

Nika Gorišek

Predstavnik mladine v GZ Zagorje ob Savi

Aleš Parpertnik

Predstavnik veteranov v GZ Zagorje ob Savi

Janez Drobež