1951-1960

Psička Lajka 1957 kot prvo živo bitje poleti v vesolje. Družba IBM je poslala na trg prvi elektronski računalnik. Znanstveniki iz Kalifornije predstavijo prvi laser.
Tito izvoljen za predsednika Jugoslavije.
Maja 1953 sta alpinist z Nove Zelandije in šerpa iz Nepala osvojila vrh Mont Everesta (8848 m). Pred njima je to neuspešno poskušalo že devete odprav.

Vojna ni prizanašala in tako je tudi društvo izgubilo 9 svojih članov, ki jim je leta 1951 odkrilo spominsko ploščo na gasilskem domu.

Odkritje spominske plošče leta 1951

Po osvoboditvi je društvo napelo vse sile, da je ponovno zaživelo. Posamezne vasi so začeli vzpodbujati h gradnji vodovodov in hidrantov.

V dokumentaciji je zaslediti, da so imeli kmetje za to velik interes, saj so dobili v hiše pitno vodo, pa tudi požarna varnost se je precej povečala. Leta 1954 je bila otvoritev vodovodnega rezervoarja v Čemšeniku, vendar je treba povedati, da so bile nekatere vasi že pred njim.

Člani z gosti ob 20. obletnici društva