1991-2000

25. junija 1991 Slovenija prva med jugoslovanskimi republikami razglasi samostojnost. V desetdnevni vojni je uspešno ubranila svojo neodvisnost.
To je obdobje boja za samostojnost po jugoslovanskih republikah. Vojne so zahtevale veliko žrtev tudi med civilnim prebivalstvom.

Ker je 20 let kar hitro naokoli, so se člani že spet razgledovali po novih uniformah in pa po novem avtomobilu. Skozi devetdeseta leta so s pomočjo gasilske zveze in krajevne skupnosti kupili uniforme. Leta 1996 je društvo s pomočjo Občine Zagorje in krajanov čemšeniške krajevne skupnosti dobilo nov avto.

Pionirska desetina pred novim sodobno opremljenim avtomobilom

Osamosvojitev Slovenije je prinesla številne spremembe. Ena od njih je bilo tudi lastninjenje leta 1994. Vsa lastnina Gasilskega društva Čemšenik, ki je bila prej družbena, je postala društvena. Postopek lastninjenja nam je zelo olajšala dokumentacija, ki jo je v osemdesetih letih uredil Anton Skok.

Na tem mestu je prav, da omenimo velikodušnost krajanov in njihov posluh za potrebe gasilskega društva, ki s svojimi prispevki podpirajo dejavnost društva.

Zamenjava ostrešja in kritine na domu oktobra 1999

Prav njihova velikodušnost in požrtvovalnost članov pa sta omogočila, da je gasilski dom leta 1999 dobil popolnoma novo ostrešje, leta 2000 pa lepo preurejeno sejno sobo.