Gasilske vaje za člane PGD Čemšenik so vsako zadnjo sredo v mesecu ob 18. uri.

Sektorska vaja 2017

Dne 22. oktobra 2017 smo ob mesecu požarne varnosti izvedli sektorsko vajo v zaselku Jelenk. Vajo smo izvedli skupaj s PGD Trojane.

Regijsko tekmovanje Matevža Haceta 2017

Prostovoljno gasilsko društvo Čemšenik se je 20.5.2017 udeležilo regijskega tekmovanja Matevža Haceta v Zagorju. Regijsko tekmovanje je bilo tudi izbirno tekmovanje za državno tekmovanje GZS 2018. Naše društvo so zastopale ekipe pionirjev (po pritožbi so osvojili odlično tretje mesto), mladincev (8. mesto), članic A (osvjoile so 1. mesto in se s tem tudi uvrstile na državno tekmovanje) in člani B (4. mesto). Iskrene čestitke vsem sodelujočim ekipam kot tudi mentorjem!

Rezultati

Kviz gasilske maldine 2017

18. marca so se pionirji in mladinci v Trbovljah prvič udeležili sicer že 10. regijskega kviza gasilske mladine. Tekmovanja so se udeležile 3 ekipe pionirjev, ki so zasedle 11., 20. in 22. mesto med 23. ekipami. Mladinski ekipi pa sta zasedli 25. in 27. mesto med 31. ekipami.

Čestitke vsem in spodbudno na naslednja tekmovanja.

Memorial Ljubomirja Vutkoviča 2017

Ekipa pionirjev se je 13. maja udeležila tekmovanja Ljubomirja Vutkoviča v Zagorju. Tekmovanje se je odvijalo že 6. leto za veterane, letos pa so pionirčke povabili na 1. pionirski boj. Naši pionirčki so se super borili in v dobri konkurenci zasedli odlično 2. mesto.

Čestitke in kar tako naprej.

Občni zbor PGD Čemšenik 2017

Vabimo vas na 85. redni letni Občni zbor PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 11.02.2017 ob 17:30 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 • Otvoritev in pozdrav
 • Sprejetje dnevnega reda Občnega zbora
 • Izvolitev organov Občnega zbora (delovnega predsednik, zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije)
 • Poročilo verifikacijske komisije
 • Poročila o delovanju društva v 2016 (predsednik, poveljnik, blagajnik)
 • Poročilo Nadzornega odbora
 • Razprava o poročilih
 • Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2016
 • Potrditev programa dela in finančni plan PGD Čemšenik za leto 2017
 • Opredelitev do stališča zbora Mladine PGD Čemšenik
 • Potrditev novih članov PGD
 • Podelitev priznanj in napredovanj
 • Razno

Prosimo vas, da se zasedanja Občnega zbora udeležite v svečanih oz. delovnih uniformah.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo volilno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov (2. odstavek 21. člena Statuta PGD Čemšenik).


Na občnem zboru se poravna članarina za leto 2017 (10 EUR). Otroci, dijaki in študenti so plačila članarine oproščeni. V skladu s 3. odstavkom 15. člena Statuta PGD Čemšenik, se član črta iz članstva PGD, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Črtanje opravi Upravni odbor PGD.


Gasilski pozdrav:
NA POMOČ!

Priponka

Vabilo na Občni zbor PGD Čemšenik