Gasilske vaje za člane PGD Čemšenik so vsako zadnjo sredo v mesecu ob 18. uri.

Kviz gasilske maldine 2017

18. marca so se pionirji in mladinci v Trbovljah prvič udeležili sicer že 10. regijskega kviza gasilske mladine. Tekmovanja so se udeležile 3 ekipe pionirjev, ki so zasedle 11., 20. in 22. mesto med 23. ekipami. Mladinski ekipi pa sta zasedli 25. in 27. mesto med 31. ekipami.

Čestitke vsem in spodbudno na naslednja tekmovanja.

Občni zbor PGD Čemšenik 2017

Vabimo vas na 85. redni letni Občni zbor PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 11.02.2017 ob 17:30 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 • Otvoritev in pozdrav
 • Sprejetje dnevnega reda Občnega zbora
 • Izvolitev organov Občnega zbora (delovnega predsednik, zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije)
 • Poročilo verifikacijske komisije
 • Poročila o delovanju društva v 2016 (predsednik, poveljnik, blagajnik)
 • Poročilo Nadzornega odbora
 • Razprava o poročilih
 • Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2016
 • Potrditev programa dela in finančni plan PGD Čemšenik za leto 2017
 • Opredelitev do stališča zbora Mladine PGD Čemšenik
 • Potrditev novih članov PGD
 • Podelitev priznanj in napredovanj
 • Razno

Prosimo vas, da se zasedanja Občnega zbora udeležite v svečanih oz. delovnih uniformah.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo volilno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov (2. odstavek 21. člena Statuta PGD Čemšenik).


Na občnem zboru se poravna članarina za leto 2017 (10 EUR). Otroci, dijaki in študenti so plačila članarine oproščeni. V skladu s 3. odstavkom 15. člena Statuta PGD Čemšenik, se član črta iz članstva PGD, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Črtanje opravi Upravni odbor PGD.


Gasilski pozdrav:
NA POMOČ!

Priponka

Vabilo na Občni zbor PGD Čemšenik

Krvodajalska akcija 2016

Območno združenje RK Zagorje ob Savi in Gasilska zveza Zagorje ob Savi ob mesecu požarne varnosti skupaj organizirata 3. redno krvodajalsko akcijo. Akcija bo potekala v sredo, 5.10.2016 od 7. do 14. ure ter v četrtek 6.10.2016 od 7. do 13. ure. Pridite in pomagajte tistim, ki vas najbolj potrebujejo!

Vabilo na krvodajalsko akcijo

Letni zbor mladine PGD Čemšenik 2017

Vabimo vas na redni letni zbor Mladine PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 11.02.2017 ob 16:00 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 • Otvoritev in pozdrav
 • Sprejetje dnevnega reda zbora Mladine PGD Čemšenik
 • Poročila o delovanju društva v 2016 (predsednik, poveljnik)
 • Razprava o poročilih
 • Program dela PGD Čemšenik za leto 2017
 • Razno
 • Sprejetje stališča zbora Mladine PGD Čemšenik o delovanju PGD Čemšenik v 2016

Prosimo vas, da se zasedanja zbora Mladine PGD Čemšenik udeležite v čim večjem številu,
saj je namen srečanja predvsem druženje mladih gasilcev v društvu in utrjevanje
medsebojnih poznanstev in vezi. Poskrbljeno bo tudi za jedačo (pizza!) in pijačo

Gasilski pozdrav:
NA POMOČ!

Priponka

Vabilo na redni letni zbor Mladine PGD Čemšenik

Občinsko tekmovanje 2016

V nedeljo 25. septembra 2016 je potekalo občinsko tekmovanje GZ Zagorje ob Savi. Tekmovanja so se udeležile tudi ekipe iz našega gasilskega društva in doslegle naslednje rezultate: Člani A (4. mesto), Člani B (2. mesto), Mladinci (6. mesto), Pionirji 2 (4. mesto) in Pionirji 1 (5. mesto). Vsem ekipam iskreno čestitamo.