Gasilske vaje za člane PGD Čemšenik so vsako zadnjo sredo v mesecu ob 18. uri.

Nakup vozila GVM

Spoštovani krajani,

Mesec oktober je mesec požarne varnosti. Vsako gasilsko društvo pa za svoje uspešno delovanje poleg izobraženih gasilcev potrebuje tudi sodobno gasilsko opremo. Kot ste bili že obveščeni preko novičk KS Čemšenik, naše društvo, Prostovoljno gasilsko društvo Čemšenik, letos nabavlja novo vozilo, skladno s planom nabave novih gasilskih vozil v Gasilski zvezi Zagorje.

Obstoječe vozilo za prevoz moštva GVM (VW transporter) je društvo kupilo pred 24 leti. Vozilo je staro in ni več primerno za prevoz otrok. V našem društvu je okrog 25 pionirk in pionirjev, zato je potreba po novem vozilu nujna.

V društvu smo se odločili za nakup VW Caravelle. Poleg sodobnega vozila, bo istočasno nabavljena tudi določena nova gasilska oprema v vozilu po tipizaciji, s katero bo naše društvo dodatno opremljeno s sodobno opremo za morebitne intervencije in bomo lahko tako še hitrejši in bolj uspešni v reševanju, v kolikor se nezgodni dogodek zgodi pri vas doma.

Del cene vozila pokrije Gasilska zveza Zagorje in del moramo zbrati sami. Naš delež predstavlja približno 20.000 EUR. Ker bo nabava novega kombija dobrobit za društvo ter celo Krajevno skupnost Čemšenik in za vse njene krajane, se bomo s prošnjo za prostovoljni prispevek v drugi polovici oktobra oglasili tudi pri vas, ko vam bodo naši predstavniki lahko odgovorili še na vaša dodatna vprašanja.

V upanju, da nabavo novega vozila pozdravljate in da boste lahko prispevali prostovoljni prispevek, vas lepo pozdravljamo in kličemo z gasilskim pozdravom

NA POMOČ!

Dopis

Občni zbor PGD Čemšenik 2020

Vabimo vas na 89. redni letni Občni zbor PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 08.02.2020 ob 18:00 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda Občnega zbora
 3. Izvolitev organov Občnega zbora
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročila o delovanju društva v 2019 (predsednik, poveljnik, blagajnik)
 6. Poročilo Nadzornega odbora
 7. Razprava po poročilih
 8. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2019
 9. Potrditev programa dela in finančni plan PGD Čemšenik za leto 2020
 10. Opredelitev do stališča zbora Mladine PGD Čemšenik
 11. Potrditev novih članov
 12. Podelitev priznaj in napredovanj
 13. Razno

Prosimo vas, da se zasedanja Občnega zbora udeležite v svečanih oz. delovnih uniformah.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!

Vabilo na občni zbor PGD Čemšenik

Regijsko tekmovanje Hrastnik 2019

Prostovoljno gasilsko društvo Čemšenik se je dne 28. septembra 2019 udeležilo Regijskega tekmovanja gasilskih enot Zasavja v Hrastniku. Naše društvo so zastopale ekipe pionirjev, pionirk, članic A in članov A in B. Čestitke in zahvala vsem sodelujočim ekipam ter seveda tudi vsem mentorjem!

Letni zbor mladine PGD Čemšenik 2020

Vabimo vas na redni letni zbor Mladine PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 08.02.2020 ob 16:00 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda zbora Mladine PGD Čemšenik
 3. Poročila o delovanju društva v 2019 (predsednik, poveljnik)
 4. Razprava po poročilih
 5. Program dela PGD Čemšenik za leto 2020
 6. Razno
 7. Sprejetje stališča zbora Mladine PGD Čemšenik o delovanju PGD Čemšenik v 2019

Prosimo vas, da se zasedanja zbora Mladine PGD Čemšenik udeležite v čim večjem številu, saj je namen srečanja predvsem druženje mladih gasilcev v društvu in utrjevanje medsebojnih poznanstev in vezi. Poskrbljeno bo tudi za jedačo (pizza!) in pijačo.

Gasilski pozdrav:
NA POMOČ!

Vabilo na redni letni zbor mladine PGD Čemšenik

Državno tekmovanje v orientaciji 2019

Na Kopah se je dne 14. septembra odvijalo 22. državno tekmovanje v gasilski orientaciji, ki so se ga udeležile tudi pionirke iz našega gaslskega društva. Iskene čestitke dekletom in mentorju.

Rezultati državnega tekmovanja