Občni zbor PGD Čemšenik 2020

Vabimo vas na 89. redni letni Občni zbor PGD Čemšenik, ki bo v soboto, 08.02.2020 ob 18:00 uri v prostorih Gasilskega društva Čemšenik.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Sprejetje dnevnega reda Občnega zbora
 3. Izvolitev organov Občnega zbora
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročila o delovanju društva v 2019 (predsednik, poveljnik, blagajnik)
 6. Poročilo Nadzornega odbora
 7. Razprava po poročilih
 8. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2019
 9. Potrditev programa dela in finančni plan PGD Čemšenik za leto 2020
 10. Opredelitev do stališča zbora Mladine PGD Čemšenik
 11. Potrditev novih članov
 12. Podelitev priznaj in napredovanj
 13. Razno

Prosimo vas, da se zasedanja Občnega zbora udeležite v svečanih oz. delovnih uniformah.

Gasilski pozdrav NA POMOČ!

Vabilo na občni zbor PGD Čemšenik